TPL__SEARCH

Artikelen

Den Mund voll Tricks (Bobby’s Rag)

Den Mund voll Tricks (Bobby’s Rag)
  • Jaar: 1955
  • Muziek: Bobbejaan Schoepen
  • Tekst: Kirk

Bobbejaan Schoepen:

Drager Jaar Album
78t 1955 Den Mund voll Tricks (Bobby’s Rag) - Orkest : Herbert Beck h.u.d. Tanzorchester der Bayerischen Rundfunk
45t 1955 Den Mund voll Tricks (Bobby’s Rag) - Orkest : Die Moonlights, Orchester Hans Hammerschmid
CD 2009 The World Of Bobbejaan Songbook – Popular and Hits CD 3 nr 1