TPL__SEARCH

Artikelen

Kom binnen duivinne

Kom binnen duivinne
  • Jaar: 1958
  • Muziek: Jef Trappeniers
  • Tekst: Jan Custers

Bobbejaan Schoepen:

Drager Jaar Album
78t 1958 Kom binnen duivinne
45t 1958 Kom binnen duivinne, Orkest : Harry Frekin en zijn orkest
LP 1961 Bravo Bobbejaan Schoepen–kant 2 nr 3, Orkest o.l.v. Tony Vess
LP 1968 Bobbejaan Schoepen–vol 5–kant 2 nr 4
CD 1991 Het beste van Bobbejaan Schoepen–vol   1–nr 13
CD 2001 Bobbejaan Schoepen-Pret met Bobbejaan–vol 3–nr 3