BOBBEJAAN UPDATES
Musician, Author, Composer, Singer and Entertainer, Founder and driving force behind Bobbejaanland
BOBBEJAAN SCHOEPEN BACK CATALOGUE
Contact Bobbejaan Records:
Dir. Tom Schoepen for all master / publishing licensing queries.
© & ℗ Bobbejaan Records - All rights reserved.

 

  • Mail ons

  • Facebook

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Mail ons

  • Facebook

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bescherming van persoonsgegevens

Bobbejaan Legacy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bobbejaan Legacy geeft u daarbij de volgende garanties : Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Bobbejaan Legacy treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.